Ledning, styrelse & revisor

Styrelse

 

ROLF BÖRJESSON

(född 1942)

Styrelseordförande i LifeAir AB (publ) sedan 2011

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: Styrelseordförande i LightAir Holding AB och LifeAir International AB. Styrelseledamot i Huhtamäki Oy

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren: Styrelseledamot SCA AB, Avery Dennison Corporation AB och styrelseordförande Ahlsell AB

Aktieinnehav: 81 666 aktier

Rolf-Borjesson

SÖREN GYLL

(född 1940)

Styrelseledamot i LifeAir AB (publ) sedan 2011

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: Styrelseledamot i LightAir Holding AB, LifeAir International AB och Gyttorp AB

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren: Styrelseledamot i SCA, Cactus AB och Nanologica AB och styrelsesuppleant i Gyttorp AB

Aktieinnehav: 46 929 aktier

Soren-Gyll

PETER HOLMBERG

(född 1961)

Styrelseledamot i LifeAir AB (publ) sedan 1 januari 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: Styrelseledamot i LightAir Holding AB, LifeAir International AB och Q-Plast AB

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

Aktieinnehav: 0 aktier

BENGT HOLMQVIST

(född 1946)

Styrelseledamot i LifeAir AB (publ) sedan 1 januari 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: Styrelseordförande i LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB. Styrelseledamot i LightAir Holding AB, LifeAir International AB, Selectus AB, Placementet AB och Ekerö Redovisningsbyrå AB. Styrelsesuppleant i Bydalen established 2014 AB

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren: Styrelseledamot Widespace AB och styrelseordförande Cellpoint Connect AB

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 85 901 aktier

GÖRAN WIKSTRÖM

(född 1946)

Styrelseledamot i LifeAir AB (publ) sedan 1 januari 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: Styrelseledamot i LightAir Holding AB, LifeAir International AB, LightAir CellFlow East AB, LightAir CellFlow West AB, Purocell Holding SA, GME2 SA och styrelsesuppleant i Verificatum AB

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 5 026 453 aktier

Ledande befattningshavare

 

ROGER SOGGE

(född 1971)

VD i LifeAir (publ) sedan 1 januari 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:
VD i LightAir Holding AB, LifeAir International AB, LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB. Styrelseledamot i LifeAir Development AB

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

Beräknat aktieinnehav efter förvärvet: 169 757 aktier

Roger_Photo_color_004_1000x1500

Huvudansvarig revisor

TOMMY MÅRTENSSON

(född 1948) Auktoriserad revisor

Valdes till revisor på årsstämman 2015. Vid årsstämman 2012 valdes Deloitte AB med Tommy Mårtensson som huvudrevisor.

Aktieinnehav: 0 aktier

Share