Aktien

Aktien

Pågående handelsdag
2017-07-21 14:33:33
Senaste avslutade handelsdag
2017-07-21 15:29:38
Utv. % - -2.17 %
Utv. SEK - -0.10 SEK
Senast - 4.50 SEK
Köp - 4.35 SEK
Sälj - 4.60 SEK
Högst - 4.60 SEK
Lägst - 4.50 SEK
Omsättning - 3,475.00 SEK
Volym - 760
Volymvägt snittpris - 4.57 SEK

 

Aktiedata 2015 2104 2013 2012 2011
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,02 -0,01 -0,06 -0,10 -0,36
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,02 -0,01 -0,06 -0,10 -0,36
Eget kapital per aktie (SEK) 0,08 0,07 0,03 0,10 0,09
Börskurs vid årets slut (SEK) 0,17 0,23 0,30 0,14 0,50
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 273 223 137 100 36
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 284 241 137 137 61

 

Tio största aktieägarna

LifeAirs tio största aktieägarna per den 31 mars 2017.

Namn % av röster och kapital Antal aktier

AQURAT FK AB, FÖR SE

49,83 6 156 940

ALTED AB

14,32

1 769 935

TIBIA KONSULT AB

2,75

339 551

AFSNEE AKTIEBOLAG

2,43

299 976

TAZLINA AB

2,43

299 976

BERGFORS, CURT

2,25

278 481

ANDERSSON, LARS

1,95

240 687

LINDKVIST, LUKAS

1,60

198 162

SUNDQVIST, KJELL-ÅKE

1,39

171 803

SOGGE, ROGER

1,37

169 757

Totalt  80,32  9 926 268

Källa: Euroclear AB

Share