Aktien

Aktien

Pågående handelsdag
2017-11-17 13:21:01
Senaste avslutade handelsdag
2017-11-17 16:29:54
Utv. % - 9.47 %
Utv. SEK - 0.27 SEK
Senast - 3.12 SEK
Köp - 2.80 SEK
Sälj - 3.08 SEK
Högst - 3.12 SEK
Lägst - 2.80 SEK
Omsättning - 34,019.00 SEK
Volym - 11600
Volymvägt snittpris - 2.93 SEK

 

Aktiedata 2015 2104 2013 2012 2011
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,02 -0,01 -0,06 -0,10 -0,36
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,02 -0,01 -0,06 -0,10 -0,36
Eget kapital per aktie (SEK) 0,08 0,07 0,03 0,10 0,09
Börskurs vid årets slut (SEK) 0,17 0,23 0,30 0,14 0,50
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 273 223 137 100 36
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 284 241 137 137 61

 

Tio största aktieägarna

LifeAirs tio största aktieägarna per den 30 juni 2017.

Namn % av röster och kapital Antal aktier

BK JULIUS BAER & CO SWEDEN MAIN AC

41,05 5 073 383

ALTED AB

14,32

1 769 935

TIBIA KONSULT AB

2,75

339 551

ÅLANDSBANKEN ABP, BANK OF ÅLAND LTD

2,61

322 606

AFSNEE AKTIEBOLAG

2,43

299 976

LIONPEAK AB

2,43

299 976

ANDERSSON, LARS

2,33

287 475

BERGFORS, CURT

2,25

278 481

CATELLA BANK S A

1,76

217 101

LINDKVIST, LUKAS

1,60

198 162

Totalt 73,53 9 086 646

Källa: Euroclear Sweden AB

Share