Aktien

Aktien

Pågående handelsdag
2018-04-24 10:21:35
Senaste avslutade handelsdag
2018-04-24 15:29:53
Utv. % - 0.00 %
Utv. SEK - 0.00 SEK
Senast - 2.48 SEK
Köp - 2.30 SEK
Sälj - 2.50 SEK
Högst - 2.48 SEK
Lägst - 2.48 SEK
Omsättning - 9,920.00 SEK
Volym - 4000
Volymvägt snittpris - 2.48 SEK

 

Aktiedata 2015 2104 2013 2012 2011
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,02 -0,01 -0,06 -0,10 -0,36
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,02 -0,01 -0,06 -0,10 -0,36
Eget kapital per aktie (SEK) 0,08 0,07 0,03 0,10 0,09
Börskurs vid årets slut (SEK) 0,17 0,23 0,30 0,14 0,50
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 273 223 137 100 36
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 284 241 137 137 61

 

Tio största aktieägarna

LifeAirs tio största aktieägarna per den 29 mars 2018.

Namn % av röster och kapital Antal aktier

BK JULIUS BAER & CO SWEDEN MAIN AC

31,17 3 728 905

ALTED AB

10,03

1 238 955

HEDEBÄCK, PER

4,50

556 103

KHYSING, MAGNUS

4,50

556 103

MALMVIKEN PARTNERS AB

4,50

556 103

TIBIA KONSULT AB

2,75

339 551

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

2,64

326 324

AFSNEE AKTIEBOLAG

2,43

299 976

LIONPEAK AB

2,43

299 976

ANDERSSON, LARS

2,41

297 475

Totalt 66,36 8 199 571

Källa: Euroclear Sweden AB

Share