Aktien

Aktien

Pågående handelsdag
2018-08-16 15:29:58
Senaste avslutade handelsdag
2018-08-16 15:29:58
Utv. % - 10.00 %
Utv. SEK - 0.50 SEK
Senast - 5.50 SEK
Köp - 5.50 SEK
Sälj - 5.90 SEK
Högst - 5.50 SEK
Lägst - 4.64 SEK
Omsättning - 6,352.20 SEK
Volym - 1334
Volymvägt snittpris - 4.76 SEK

 

Aktiedata 2017 2016 2015 2014 2013
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,36 -1,58 -0,56 0,24 -0,49
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -1,36 -1,58 -0,56 0,24 -0,49
Eget kapital per aktie (SEK) 0,92 1,47 0,10 0,66 0,38
Börskurs vid årets slut (SEK) 2,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 12 358 9 516 9 516 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 12 358 9 516 9 516 9 516 9 516

 

Tio största aktieägarna

LifeAirs tio största aktieägarna per den 29 mars 2018.

Namn % av röster och kapital Antal aktier

BK JULIUS BAER & CO SWEDEN MAIN AC

31,17 3 728 905

ALTED AB

10,03

1 238 955

HEDEBÄCK, PER

4,50

556 103

KHYSING, MAGNUS

4,50

556 103

MALMVIKEN PARTNERS AB

4,50

556 103

TIBIA KONSULT AB

2,75

339 551

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

2,64

326 324

AFSNEE AKTIEBOLAG

2,43

299 976

LIONPEAK AB

2,43

299 976

ANDERSSON, LARS

2,41

297 475

Totalt 66,36 8 199 571

Källa: Euroclear Sweden AB

Share