Aktien

Aktien

Se aktuell aktiekurs HÄR.

Aktiedata 2015 2104 2013 2012 2011
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,02 -0,01 -0,06 -0,10 -0,36
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,02 -0,01 -0,06 -0,10 -0,36
Eget kapital per aktie (SEK) 0,08 0,07 0,03 0,10 0,09
Börskurs vid årets slut (SEK) 0,17 0,23 0,30 0,14 0,50
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 273 223 137 100 36
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 284 241 137 137 61

Tio största aktieägarna

LifeAirs tio största aktieägarna per den 30 september 2016.

Namn % av röster och kapital Antal aktier
Tibia konsult AB 11,95 339 551
Bergfors, Curt 9,80 278 481
Andersson, Lars 8,47 240 687
Försäkringsbolaget, Avanza pension 7,50 213 185
Six Sis AG, W8IMY 2,87 81 666
Stenbeck, Ulf Hjalmar 2,86 81 343
Nordnet pensionförsäkring AB 2,38 67 539
Brindfors, Hans 2,35 66 812
Erlandsson, Helena 2,05  58 267
Eklund, Matz  1,80  51 258
Totalt  52,03  1 478 789

Källa: Euroclear AB

Share